Centru medical & Laborator de analize medicale

Laboratoarele de analize medicale Volus Medica, în calitate de operatori de date cu caracter personal, asigură și respectă prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date.

Au fost dispuse masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, pacientul beneficiază de dreptul de acces, rectificare, portabilitate sau ştergere a datelor, restricţionare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia, dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, pacientul se poate adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la următoarea adresă de e-mail: dpo@volus.ro.